fbpx

Polityka prywatności Blue Garden

Zasady przetwarzania danych osobowych dla osób dokonujących zakupu na naszych aukcjach, sklepie internetowym oraz pozostałych serwisach internetowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Blue Garden Sebastian Maciejak, z siedzibą w: Rzeczyca Długa 211, 37-455 Radomyśl nad Sanem oraz ul. Bieńczyca 7, 31-860 Kraków

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym sklep@wodawogrodzie.pl

Uprawnienia:

RODO przyznaje kupującemu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych, 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Prawem kupującego jest także zwrócenie się do nas o udostępnienie informacji, jakie dane na jego temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Cała polityka prywatności dostępna jest na żądanie pod adresem sklep@wodawogrodzie.pl

Możemy zagwarantować bezpieczeństwo i poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane kupującego mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług dostarczania przesyłek oraz wystawiania rachunków.

  1. Firma kurierska – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych kupujących niezbędnych do dostawy zamówienia.
  2. Firma kurierska – w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do kupującego zamówienia, 
  3. Firma księgowa – w celu obsługi fiskalno-prawnej prowadzonej przez nas działalności 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia rachunku w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jako administratorzy zapewniamy kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora. 

Jeżeli kupujący uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym sklep@wodawogrodzie.pl